Komplett rekrytering

Tryggt-smidigt-effektivt

Denna tjänst innebär att du som kund får hjälp med en fullständig rekryteringsprocess där vi ansvarar för hela uppdraget;
kravprofil, urvalsarbete, djupintervjuer, referenstagning och en presentation av lämpliga slutkandidater för tjänsten. Vi gör urvalet – uppdragsgivaren gör valet.

Vi har ett stort nätverk av kandidater i branschen.
Snabbhet i processen, förståelse för våra kunders verksamheter samt engagemang gör att vi är en naturlig mellanhand när man vill vidare i karriären. Vi upprättar tillsammans med er en kravprofil för den aktuella tjänsten.
Kravprofilen skapar en plattform för rekryteringen, som ligger till grund för utformning av träffsäkra platsannonser, samt gallring av kandidater.
Genom ett stort nätverk, hög aktivitet i sociala medier samt annonsering i lämpliga forum, har vi de bästa förutsättningarna att hitta de mest lämpade kandidaterna.
Vår målsättning är att presentera 2-4 slutkandidater som alla är lämpliga för tjänsten.

Eftersom varje rekryteringsuppdrag är unikt, lämnar vi en offert vid förfrågan.

Kontakta oss och berätta hur behoven ser ut.

OBS!
Vi lämnar alltid garanti på våra rekryteringar.
Detta innebär att du som kund kan känna dig trygg med ditt val av kandidat!

Om det visar sig att det slutgiltiga valet inte blir helt rätt, erbjuder vi kostnadsfri omrekrytring inom garantitiden!

Mer om processen

Kravprofil

Vi startar rekryteringen med ett av de viktigaste momenten som är att identifiera den aktuella befattningen. Vi besöker helst den aktuella arbetsplatsen där vi samlar information om förutsättningar för kandidaten och förväntningar från uppdragsgivaren. Vi träffar gärna personer i befattningens närhet för att få en nyanserad bild av verksamheten.

Därefter fastställs kravprofilen tillsammans med uppdragsgivaren.

Annonsering/Search

Vår målsättning är alltid att nå ut brett när vi rekryterar för att hitta så många bra kandidater som möjligt. Vi annonserar i de mest lämpade forumen efter överenskommelse med uppdragsgivaren, samt söker upp kandidater som vi vet stämmer överens med kravprofilen. Eftersom vi vet att de mest lämpade kandidaterna oftast har ett jobb idag, så är vår uppsökande rekrytering en viktig del i processen.

Djupintervjuer

Intervjuer är en självklar del i en lyckad rekrytering.

Här identifierar vi kunskap, styrkor, svagheter, erfarenhet, personlighet och ambition.
Alla slutkandidater har djupintervjuats av oss!

Kandidatpresentation

Vi presenterar de kandidater som är mest lämpade för tjänsten för uppdragsgivaren.

Vår målsättning är att presentera 2-4 slutkandidater per tjänst.

En personlig presentation av slutkandidaterna genomförs där vi överlämnar CV och motiverar varför de olika kandidaterna rekommenderas för den aktuella tjänsten.

Träff med uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren intervjuar slutkandidaterna. Antingen på egen hand eller tillsammans med oss.

Referenstagning

Vi tar referenser på de kandidater som uppdragsgivaren väljer att gå vidare med.

I referenstagningen går vi metodiskt och noggrant tillväga och kontaktar flera referenser för att få en nyanserad bild. Vi kontaktar även andra referenser än de som kandidaten själv lämnat.

Beslutsfattande

När alla stegen ovan är avklarade, återstår det viktigaste- att fatta beslut!

Beslutsfattandet ligger helt och hållet hos uppdragsgivaren.

Uppföljning

Några månader efter att kandidaten tillträtt tjänsten gör vi en uppföljning med både uppdragsgivaren och kandidaten för att säkerställa att allt fungerar.

Garantier

När du anlitar oss för en komplett rekrytering så lämnar vi alltid garantier.
Garantiernas längd och omfattning varierar beroende på tjänst.

Arvode

Rekryteringsarvodet delas oftast i två lika delar:

Del 1 (startavgift) faktureras vid uppdragets start.
Del 2 faktureras när uppdragsgivaren skriver anställningsavtal med slutkandidaten.